Kontakt

KONTAKT

SPÓŁDZIELNIA SNB W BIAŁYMSTOKU

ul. Kraszewskiego 26/2, 15-025 Białystok

DZIAŁ HANDLOWY
Tel.: 85.7456.711
Tel.: 85.7456.712
Tel.: 85.7456.746
Fax: 85.7456.703
Fax: 85.7456.734
CENTRALA
Tel.: 48 85.7456.770
SEKRETARIAT
Tel./Fax: 48 85.7456.771
INFOLINIA: 800 127 025

e-mail: snb@snb.pl
www.snb.pl