реализация проекта

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Działanie: 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy
Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni SNB w Białymstoku,
w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel: Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej Spółdzielni SNB
Wartość projektu : 365 754,33 zł

Uzyskane dofinansowanie 100%