Ulgi na PFRON

UWAGA !

Jeżeli Twoja firma jest obowiązana dokonywać wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za niezatrudnianie 6% osób niepełnosprawnych, to kupując u nas i płacąc w terminie określonym na fakturze, możesz obniżyć tę kwotę do 50%.

Wynika to z przepisu art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 2046)